Language: DeutchEnglishNorwegian

Historie

Nomeland ble drevet som som nesten alle setesdalsgårder med hest, sau og kyr i mange hundre år.  Stølsdrift og henting av gress fra heia var viktig. Mest mulig av hjemmejordene måtte brukes til korn og poteter. Å hente gress fra heia var faktisk å hente gjødsel til jordene. Vanlig gårdsdrift tok slutt i 1967. Etter det var det i mange år en hest i fjøset. Husene ble fraflyttet i 1993 og ble så bare brukt noen få sommerdager. Nåværende eier bodde på Nomeland fra 1952 til 1961. I 2004 gav kommunen tillatelse til å skille ut 13 mål med hus og det gamle kulturbeitet. Så ble det satt i gang restaurering av hus og stabbur, samt bygging av et moderne tilbygg bak.
Pr. mai 2009 gjenstår bare noe utearbeid på stabbur og hus.

Nomeland 1903. Eiers farfar , Olav T. Nomeland født 1900 i midten. Loftet ble i 1905 flyttet til fylkesmuseet i Kristiansand.
Vest-Agder fylkesmuseum har nyere bilder av loftet og andre setesdalhus.

På gården ligger en gammel gravhaug fra tidlig vikingtid. Haugen er den største i Aust-Agder, 35m i omkrets og 3.5 høy. Her er det tidlig funnet to økser, ringspenne av bronse og redskaper som høvel, kniv og sigd.  I 1849 en ny øks og toalettutstyr i bronse, trolig av utenlandsk opphav. Videre 39 bronseperler og 21 vektlodd til å veie gull og sølv. Man fant også  en tysk mynt, en angelsaksisk fra 1017 – 1023, en dansk fra 1017 – 1023 og en norsk preget av Olav Kyrre. Valle må ha vært en stor handelsplass mener historikerne. (Kilde Jan Henning Larsen, Førhistorie i Valle kommune Setesdal). Litt lenger nord lå Nomelandskjørkja.  Nå er bare rester av kirkegården igjen rett sør for byggevaresenterer 1.5 km lenger nord. Kjempekaren Bjørgulv Uppstad skal ha hatt sine første år her. Så bytta foreldrene gård med noen på Uppstad. Vonde-Asmund Rygnestad hentet etter Gamalt or Setesdal kona si fra Nomeland.

Maleren Adolph Tidemand laget en tegning av gården med det loftet. Nasjonalmuseet har originalen.  En fotokopi henger på kjøkkenet. Spelemannen Søren Sverdrup Nomeland lærte å spille i årestua. En CD med opptak av ham fra folkemusikkhalvtimen er tilgjengelig på Nomeland.

Comments are closed.